Välkommen till

Kvinnojouren Kullan

print_iconSkriv ut
Kvinnojouren Kullan finns till för dig som är eller varit utsatt för våld i en nära relation.
Vi finns även för dig som är anhörig. Du har alltid rätt till att vara anonym

 

6

Vad är våld i nära relationer?
Om någon skadar dig, kränker dig eller utsätter dig för saker som gör dig rädd så kallas det våld.
Om någon får dig att utföra handlingar som du inte vill göra eller som får dig att känna obehag så kallas det våld.
Om någon kontrollerar vad du gör, hindrar dig från att röra dig fritt eller kontrollerar din ekonomi så kallas det våld.
Du kan bli utsatt för våld av en partner, en familjemedlem, en bekant, någon du inte känner eller flera olika personer.

Det finns olika slags våld, exempelvis psykiskt våld, sexuellt våld, fysiskt våld och ekonomiskt våld.
Våld förekommer i både heterosexuella relationer och i samkönade relationer.


Kontakt

Telefonjour alla dagar kl 17-22
Tel: 023 – 125 15
E-post: info@kullanskj.se

Hjälp att få

Nyheter

Information

Kalendarium

Om oss

Stöd oss!

Intranät


  • Så kan kvinnojouren hjälpa
    Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
    Kvinnojouren kan ge råd och tips om var du kan vända dig, t.ex. advokat, familjerätt och andra organisationer. De kan träffa dig för samtal och erbjuda boende under en kortare tid för dig och dina barn.