Information

Vad händer när du ringer?

Ringer du på dagtid är den som svarar en av våra anställda kvinnor, det är samma personer varje dag. Ringer du på kvällstid är den som svarar en av de ideellt arbetande jourkvinnorna. Det kan vara olika varje dag eftersom vi turas om att svara i telefonen. Men du ringer alltid samma telefonnummer  023-125 15. Det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp med. Det kan t ex vara att få stöd vid polisanmälan, eller i kontakt med socialtjänsten. Kanske du inte vet vad du vill ha hjälp med, du kanske bara vill prata med någon om något du varit med om. Tillsammans kan vi sen bestämma vad vi kan stödja dig med – akutboende, polisanmälan, kontakt med socialtjänsten. Det kan också vara så att det räcker för dig att få prata med någon, då är du också välkommen att ringa.

Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan får du stöd för dig och dina barn av kvinnojouren och av samordnaren på kommunens socialtjänst. Kanske behöver du och dina barn fly från hemmet för en tid. Då finns det möjlighet för dig att bo i vår lägenhet en kortare tid tills du fått hjälp till ett annat boende.

Vi har tystnadsplikt! Du har rätt att vara anonym i din kontakt med oss!

Telefonnummer är alltid 023-125 15. Vi har telefonväxel öppen 10.00 – 15.00 måndag-fredag.

Vid akut behov av hjälp övrig tid ringer du 112, som då kontaktar kvinnojouren. Du kan även vända dig till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot/våld 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt.

 

 

Vårdnad, boende och umgänge

Att ha vårdnaden om ett barn, innebär att ha ansvar för att barnet får den vårdnad, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet. Med stigande ålder och mognad hos barnet, ska vårdnadshavaren ta en ökad hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål i viktiga frågor.

Gifta föräldrar har gemensam vårdnad om barnet. Även efter en skilsmässa består i regel den gemensamma vårdnaden.

Modern är ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födelse. Föräldrarna kan enkelt anmäla gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen. Vårdnaden kan bli gemensam även senare genom anmälan till lokala skatteverket, men då under förutsättning att föräldrarna är svenska medborgare.

Om föräldrar separerar och har gemensam vårdnad betyder det inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Att ha vårdnaden innebär ett juridiskt ansvar och betyder inte detsamma som att vårda, dvs. sköta om barnet.

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Om den avlidne föräldern är ensam vårdnadshavare skall tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den föräldern, eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare. Mer information om vårdnad finns på socialstyrelsen webbsida. www.sos.se

Resekostnader vid umgänge med förälder
Socialnämnden ska sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om fördelning av resekostnader vid umgänge. Det primära betalningsansvaret för resekostnader ligger på den förälder som barnet umgås med.

Underhållsbidrag till barn
Alla föräldrar är skyldiga att efter förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor tillsammans med barnet eller ej. Underhållsskyldighet gäller till dess barnet fyller 18 år. Om barnet går i skola när det fyller 18 år eller återupptar studierna före 19 års ålder är föräldrarna underhålls skyldiga till dess grundutbildningen är avslutad men längst tills barnet fyller 21 år.

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn bidrar genom att betala underhållsbidrag. Om föräldrarna är överens kan de själva skriva ett avtal om underhållsbidrag. Om föräldrarna inte är överens kan domstolen bestämma hur mycket underhåll en förälder ska betala. Information om underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler finns på regeringens webbsida www.regeringen.se i skriften familjerätt, information om lagreglerna.

Social jour
Ring 112 utanför kontorstid.

 

 

Om du behöver fly

Om du kan – planera din flykt tillsammans med, till exempel kvinnojouren, socialtjänsten eller nära vänner. Tänk även på att planera för barnens säkerhet.

Packa en väska med:

 • Personbevis, t.ex. pass, körkort eller id-kort för dig och barnen
 • Ekonomiska handlingar, t.ex. pengar, bankomatkort, kreditkort
 • Värdehandlingar, t.ex. försäkringsbevis, hyreskontrakt, skilsmässopapper, arbetsintyg, barnens skolbetyg, vårdnadspapper
 • Nycklar till huset/lägenheten, bankfack, bilen
 • Mediciner, recept till dig och barnen
 • Kontaktlinser, glasögon, tandställning
 • Smycken
 • Foton på dig och barnen
 • Viktiga saker för barnen, t.ex.gosedjur, snuttefilt, napp, favoritbok, leksaker
 • Klädombyten för dig och barnen
 • Toalettsaker
 • Viktiga adresser och telefonnummer, t.ex. till barnens förskola eller skola
 • Saker som du tycker mycket om och som betyder mycket för dig och för barnen

Den här listan här  lånad från Falkenbergs kvinnojour.

 

 

Socialtjänstlagen, Kap 5

Här kan du läsa Socialtjänstlagen, Kap 5

11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225)).

 

Intressant Läsning

Feminism och Islam.

 

Nyheter

Kontakt

Telefonjour alla dagar kl 17-22
Tel: 023 – 125 15
E-post: kvinnojourenfalun@live.se

Hem

Hjälp att få

Nyheter

Kalendarium

Om oss

Stöd oss!

 

 


 • Så kan kvinnojouren hjälpa
  Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
  Kvinnojouren kan ge råd och tips om var du kan vända dig, t.ex. advokat, familjerätt och andra organisationer. De kan träffa dig för samtal och erbjuda boende under en kortare tid för dig och dina barn.