Stöd oss!

print_iconSkriv ut

Vill du engagera dig i Kvinnojourens arbete?

Det är roligt och utmanande att engagera sig i Kvinnojouren. Vi är en ideell förening vars arbete är helt beroende av våra medlemmars kraft och vilja. Det finns många sätt att engagera sig på och många av uppdragen tar inte mer än några timmar per månad. Vi har också ett stort behov av personer som finns tillgängliga under dagtid och som har möjlighet att finnas tillgängliga kontinuerligt under en längre tid för att skapa långsiktighet i kontakten med utsatta kvinnor och barn.

Vi organiserar vårt arbete i grupper med olika ansvarsområden. Nedan kan du läsa om de olika grupperna och få en bättre bild av på vilket sätt du kan engagera dig i Kvinnojouren.

Lokalgruppen

Ansvarar för att våra lokaler är i gott skick.

Jourkvinnogruppen

Jourkvinnorna är de som svarar i jourtelefon, kontakt med och stöttar utsatta kvinnor och barn som vänder sig till oss och som bor i vårt stödboende. För att skapa kontinuitet och trygghet vill vi att jourkvinnorna kan ställa upp flera dagar i stöten och minst en vecka/månad. Exakt hur mycket tid uppdraget tar är svårt att specificera och kan variera beroende på situation. Jourkvinnorna lägger tillsammans upp sitt schema för varje månad. Jourkvinnorna medverkar även på månatliga möten där frågor som endast rör dessa volontärers uppdrag diskuteras.

Administrativa gruppen

Söka pengar, arkivera, och stötta kansliet administrativt.

Eventgruppen

Anordnar event och manifestationer. Bland annat Internationella kvinnodagen 8 mars och Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november är viktiga dagar för oss att synas. Vi arbetar med viktiga frågor som vi ständigt måste uppmärksamma på olika sätt.

Informationsgruppen

Ansvarar för utåtriktat information via bland annat Facebook och hemsidan. Ibland hör andra organisationer och myndigheter av sig och vill att vi kommer och informerar om vår verksamhet och om mäns våld mot kvinnor.

Festgruppen

Det är viktigt att umgås och ha roligt tillsammans och detta ansvarar denna grupp för.

 

Hur blir jag volontär?

Om du är intresserad av att hjälpa till är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl dig genom att ringa eller skicka ett mail till oss.

Vi vill att du som arbetar som volontär hos oss har möjlighet att avsätta tid regelbundet under minst ett år.

För att bli volontär så kontaktar du oss och får sedan genomgå en intervju. Det är obligatoriskt för alla våra aktiva medlemmar att genomgå en grundkurs i jourarbete. Som medlem får du även möjlighet till fortbildning inom olika ämnesområden.

 

Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld!

 

Stöd vårt arbete, bli medlem i dag!

Ditt stöd är viktigt – ju fler medlemmar vi har, desto större skillnad kan vi göra. Som medlem stödjer du vårt arbete med att involvera män i jämställdhetsarbetet, påverka normer kring maskulinitet och förebygga könsbaserat våld. Vi välkomnar medlemmar av alla kön.

Medlemsavgift:
150:-/år för fullt betalande medlemmar aktiva som passiva.
350:- för organisationer och företag.

– Betala medlemsavgiften till vårt bankgiro 777-2247. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress vid betalningen! Skriv om du vill vara aktiv eller passiv medlem.

 Tack för att du blir medlem!

Kontakt

Telefonjour alla dagar kl 17-22
Tel: 023 – 125 15
E-post: info@kullanskj.se


  • Så kan kvinnojouren hjälpa
    Kvinnojouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.
    Kvinnojouren kan ge råd och tips om var du kan vända dig, t.ex. advokat, familjerätt och andra organisationer. De kan träffa dig för samtal och erbjuda boende under en kortare tid för dig och dina barn.